Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, przekazujemy informacje o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe:

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych jest Wioletta Wieczorkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wioletta Wieczorkiewicz Directo z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 3b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP 928-125-51-90.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, NIP.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy. Ponadto, Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Wiolettą Wieczorkiewicz Directo oraz podmiotami współpracującymi, w zakresie marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a i litera f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz inne podmioty współpracujące celem wykonania zawartej z Państwem umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Wiolettę Wieczorkiewicz Dirceto usług, jak również w celach statystycznych.

Państwa dane osobowe przechowywane dla celów realizacji umowy, przesyłania informacji handlowych oraz telefonicznego i elektronicznego marketingu bezpośredniego, przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji umowy, celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwa zgody, a po wycofaniu zgody, w celu ewentualnego dochodzenia przez nas roszczeń – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, prosimy o użycie linka poniżej w celu wyrejestrowania się z listy. Wówczas Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będą Państwo otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.